Conferències

Les CONFERÈNCIES són una nova activitat que es duu a terme des del curs 2014-2015 per reforçar el desenvolupament de la competència informacional en el nostre alumnat.
Aquesta activitat forma part de la programació d'aquesta competència que contempla el Pla de lectura (PLEC) de l'escola.

Justificació

Pensar una feina, fer-la i comunicar-la davant d’altres persones són activitats molt freqüents a la nostra societat. És més, en la societat actual cada vegada es valora més el fet que una persona sigui capaç de parlar en públic per exposar un tema, defensar una opinió, fer una pregunta interessant, etc.
Per tant, en la societat de la informació, comunicar es converteix en una de les competències bàsiques per al desenvolupament de les persones i creiem que a l’escola és el millor lloc per practicar-la.

En què consisteix el treball de fer conferències?

Una conferència és la comunicació i l'exposició que fa un alumne, sobre un tema que ha preparat, a la resta de la classe.

Cada alumne, a principi de curs, tria un tema sobre el qual li agradaria fer la conferència i li proposa al tutor/a. Si aquest/a hi està d’acord perquè veu que és un tema interessant pel grup, que està inclós al currículum o que li pot anar bé per aquest alumne, posen data i hora per a la seva exposició (cada alumne n’ha de fer una cada curs)

L’alumne, a casa i amb l’ajuda de la família, farà el procés de cerca i selecció d’informació, així com la preparació dels materials per a l’exposició i l’explicació oral.

El dia de la realització, l’alumne exposa el seu treball i, en acabar, els companys li poden fer preguntes per resoldre dubtes sobre la seva explicació.

TUTORIALS PER FER CONFERÈNCIES


Tutorial cicle inicialTutorial cicle mitjàTutorial cicle superior
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada